Sensomotorisch ontwikkeling | Wat is het precies?


Wat is Sensomotorische Ontwikkeling?

Van de eerste glimlach tot de eerste stapjes, elk moment in de vroege kinderjaren van een kind is een stap in hun ontwikkeling. Een belangrijk aspect van deze reis is de sensomotorische ontwikkeling, een proces dat de basis legt voor hoe kinderen de wereld om hen heen begrijpen en ermee interactie aangaan. Maar wat betekent dit precies en waarom is het zo belangrijk?

sensomotorisch ontwikkeling bij kinderen

Sensomotorische ontwikkeling verwijst naar de manier waarop kinderen leren door te bewegen en te voelen. Gedurende de eerste levensjaren ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motorische vaardigheden gelijktijdig. Jean Piaget, een bekende Zwitserse psycholoog, identificeerde de sensomotorische fase als de eerste van de vier ontwikkelingsfasen die elk kind doorloopt. Deze fase, die van geboorte tot ongeveer twee jaar duurt, kenmerkt zich door het leren via zintuiglijke ervaringen en motorische activiteiten.

Het Belang van Sensomotorische Ontwikkeling

Deze ontwikkeling is cruciaal omdat het de basis vormt voor latere leerprocessen, zoals taal, sociale interacties en probleemoplossend vermogen. Kinderen gebruiken hun zintuiglijke waarnemingen en motorische vaardigheden om de wereld te verkennen en te begrijpen. Dit fundament is essentieel voor de algehele ontwikkeling en helpt kinderen om complexere vaardigheden op te bouwen.

De Rol van Zintuigen in Sensomotorische Ontwikkeling

Elk zintuig speelt een unieke rol in de ontwikkeling van een kind:

 • Zicht: helpt kinderen om kleuren, bewegingen en later ook gezichten en vormen te herkennen.
 • Gehoor: belangrijk voor taalontwikkeling en het herkennen van geluiden uit hun omgeving.
 • Aanraking: essentieel voor het ontwikkelen van emotionele banden en het verkennen van texturen en vormen.
 • Smaak en geur: helpen bij het ontwikkelen van voorkeuren en aversies, wat belangrijk is voor voeding en veiligheid.

  Door deze zintuigen te gebruiken, leren kinderen constant over hun omgeving, wat hun cognitieve ontwikkeling stimuleert.

Wat Leert Het Kind in de Sensomotorische Fase?

In deze fase leert een kind door directe interactie met hun omgeving. Ze leren dat acties reacties uitlokken, zoals het begrijpen dat het gooien van een speeltje geluid maakt. Ze ontdekken ook het concept van permanente objecten: het besef dat voorwerpen nog steeds bestaan, ook al zijn ze niet zichtbaar. Deze fundamentele lessen vormen de basis voor toekomstig leren en ontwikkeling.

sensomotorisch ontwikkeling kind

Sensomotorische Oefeningen en Activiteiten:

Hier zijn enkele activiteiten die ouders kunnen doen om de sensomotorische ontwikkeling van hun kind te ondersteunen:

 • Speel "kiekeboe": Dit eenvoudige spel ondersteunt het begrip van permanente objecten.
 • Aanraking en voelboeken: Boeken met verschillende texturen stimuleren de tastzin.
 • Balspellen: Rollen, gooien en vangen bevorderen de hand-oogcoördinatie.
 • Zintuiglijke bakken: Vul een bak met veilige voorwerpen zoals rijst, pasta, of water voor tactiele exploratie.
 • Muziek maken: Gebruik eenvoudige instrumenten zoals trommels of xylofoons om het gehoor en de motoriek te ontwikkelen.

Elke activiteit is een kans om te leren, dus het belangrijkste is om plezier te hebben en samen te verkennen.

Conclusie

Sensomotorische ontwikkeling is een complex en belangrijk onderdeel van de groei van elk kind. Door deze vroege fase te begrijpen en te ondersteunen, kunnen ouders hun kinderen helpen om een solide basis te leggen voor toekomstig leren en ontwikkeling. Onthoud dat elk kind uniek is en zich in zijn eigen tempo ontwikkelt. Het aanbieden van liefde, ondersteuning en de juiste stimulatie zal hen helpen om hun volledige potentieel te bereiken.